User Form edit

FirstName polat
LastName bey
OrganisationName hackersinci
OrganisationURL http://www.the-data-mine.com/
Country Turkey
Email hackersinci@msn.com


Hacker
BY hackersinci


smile


.. !! .. Fuck israil....elbet birgun israil haritadan silinecek ..
One Turk .. Against The World kenan \xF6zgen\xE7 kimdir?


Kenan ozgenc kutahyalı ve gural porselenin taseron firması olan (kardesler
paketleme) de cavus gorevi ustlenen ama orada calısan bayanlara (anne ve
ablalarımız yasında) eziyet ve cefa eden bir kisilige sahip idiot bir insan ...duyarlı
Turk halkına bu veya bunun gibi kisilere itimat etmemeleri ve boyle kisilikli (
hayvanda diyemiyorum Hayvanlara Hakaret Olur) Serefsizleri Sanal Yada Baska Yol
ile Desifre Etmeleri Rica Olunur........by Hackersinci!!.

Topic revision: r3 - 27 Jun 2010, PolatBey
 

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback